Sunday, February 26, 2012

Solidarita vo svete so štrajkom vo firme ABB

Zapojili sa doň nielen (no najmä) sekcie MAP, pričom väčšina akcií mala podobu piketov. Konali sa v týchto mestách: Varšava (ZSP), Moskva (KRAS), Berlín (FAU), Halle (FAU), Hamburg (FAU), Frankfurt (FAU), Amsterdam (AGA), Gent (AK Ghent a Vrije Bond), Caen (CNT), Oslo (NSF). Štrajk podporili aj viaceré zväzy CNT v celom Španielsku. Napríklad vo Valladolide okupovalo kancelárie Adecca približne 40 členov CNT. Priama akcia sa po protestných akciách v decembri a začiatkom februára zapojila opätovným zaslaním faxov do pobočiek ABB a Adecco na Slovensku a do centrál v Španielsku a Švajčiarsku.


Ešte pred medzinárodným dňom akcií sa do aktivít zapojili aj kamaráti z FORA v argentínskom San Martine a v meste Araxá v Brazílii rozdávali členovia COB letáky o štrajku na rušnej ulici. Solidarity Federation z Veľkej Británie uskutočnili pikety v približne desiatich mestách a plánujú pokračovať. V Poľsku väčšinu akcií koordinovali ZSP (Katovice, Glivice, Sosnoviec, Krakov, Bielsko-Biala, Opole), niekde za podpory poľskej Anarchistickej federácie. Piket uskutočnili aj FAU vo švajčiarskom Berne.

Ako sme už uviedli v predchádzajúcich článkoch, štrajkujúcich podporila MAP ako celok aj finančne a peniaze zbiera naďalej najmä CNT v Španielsku.

Ak chceš pomôcť aj ty, môžeš poslať protestný list (vzor v článku tu) alebo sa nám ozvať pre prípad ďalších návštev pobočiek na Slovensku alebo v ČR.

No comments:

Post a Comment