Monday, February 20, 2012

Víťazstvo CNT v reštaurácii Foster's Hollywood

Keď firma Foster's Hollywood prepustila Claudiu, členku Všeobecného zväzu CNT v Madride, a nevyplatila jej dlžné peniaze, jej zväz okamžite vstúpil do otvoreného sporu. A spoločne aj zvíťazili.

Spor trval niekoľko mesiacov a výrazne ho podporili aj ostatné zväzy CNT v Španielsku. Uskutočnilo sa niekoľko protestov, rozdávali sa letáky a bolo poslaných množstvo faxov a e-mailov.

Výsledkom priamych akcií CNT bola dohoda s vedením firmy, ktorá je pre Claudiu oveľa priaznivejšia, ako keby si zvolila riešenie problému súdnou cestou.

Tento spor potvrdzuje opodstatnenie a efektívnosť modelu ochrany práv pracujúcich, tak ako ho praktizuje anarchosyndikalistický zväz CNT.

No comments:

Post a Comment